Hangzhou Intercontinental Hotel

Hangzhou Intercontinental Hotel

Location
Hangzhou, China

Areas
Public Spaces

Year
2013